www.iaw.nl

internetadressenwijzer

Wordt uw website gevonden? Hier uw website?

Link aanmelden / website toevoegen

Plaats gratis uw website bij de links op deze wijzer.
Uw website dient wel branchegerelateerd te zijn. Klik hier.

Archeologie, de leer van de oudheid

Archeologie is te herleiden van het Griekse woord ‘archaios’ en ‘logos’ en betekent ‘leer van de oudheid’. Met opgravingen probeert de archeoloog inzicht te krijgen in het verleden en is hij dus absoluut geen schatgraver.

Archeologie is een relatief jonge wetenschap. Men zag in dat oude geschriften als legenden en volksverhalen geen betrouwbare beschrijving gaven van ons verleden. Men ging opgravingen doen om oude geschriften op waarheid te toetsen. De primitieve archeologische methoden van een eeuw geleden hebben inmiddels plaats gemaakt voor moderne technieken om opgravingen te identificeren met DNA en te dateren met diverse radioactieve stoffen. Binnen de archeologie zijn diverse subdisciplines te onderscheiden. De meest bekende is de cultuurarcheologie die draait om de cultuur van onze voorouders.

Enkele recente archeologische opgravingen in Nederland:

*  In Vlaardingen zijn op 10 locaties huizen uit de IJzertijd, de Romeinse tijd en uit de Middeleeuwen blootgelegd. Ook vond men een boot uit het jaar 875 vóór Chr.

*  In het centrum van Woerden vond men in 1999 de resten van het castellum Laurium, een oude handelsnederzetting en een Romeins roeivrachtschip.

*  In Medel/Tiel zijn in 2005 vijf boerderijen uit de Bronstijd opgegraven. Daarbij is de oudst bekende trap van Nederland ontdekt. Het trapje dateert uit de Midden-Bronstijd (1800-1100 v. Chr.).

Beste Links

Nederlandse Vereniging van Archeologen Nederlandse Vereniging van Archeologen
De NVvA heeft zich tot taak gesteld de professionaliteit, kwaliteit en ethiek onder de Nederlandse archeologen te behouden en, waar mogelijk, te vergroten. Onder Nederlandse archeologen verstaat de NVvA alle archeologen die in Nederland beroepshalve archeologie...   Website

Archeonet.nl Archeonet.nl
Website met een schat aan interessante archeologische informatie.ArcheoNet wordt sinds januari niet of nauwelijks meer bijgewerkt. Dat komt doordat de beheerder van deze site domweg niet meer de tijd kan vinden om de website bij te houden. Het archief blijft echter...   Website

Meer Links

Provinciaal depot voor archeologie provincie Noord-Holland Provinciaal depot voor archeologie provincie Noord-Holland

http://collectie.huisvanhilde.nl

Archeologie Nederland Archeologie Nederland
Archeologie Nederland is een online magazine over de klassieke archeologie in Nederland. De nadruk ligt op de Romeinse tijd. Wij schrijven over opgravingen, archeologische vondsten, tentoonstellingen en...
http://www.archeologienederland.nl/

Archeologie Online Archeologie Online
Dagelijks archeologisch nieuws en achtergrond. Van de makers van Archeologie Magazine. Zie daarvoor www.virtumedia.nl/archeologie-magazine
http://www.archeologieonline.nl

 Stichting Streekarcheologie Peel, Maas en Kempen Stichting Streekarcheologie Peel, Maas en Kempen
Archeologie verheugt zich in een steeds grotere belangstelling. Veel mensen beoefenen archeologie als hobby op actieve wijze en dragen zo een steentje bij aan het ontsluiten van de historie van de streek waarin...
http://www.p-m-k.nl/

Welkom bij de AWN - archeologie voor iedereen Welkom bij de AWN - archeologie voor iedereen
Op 22 april is het eerste exemplaar van een nieuw deel in de AWN-Reeks, getitel ‘Poken en stoken, brouwen en koken, archeologie en geschiedenis van 100 ambachtelijke ovens’ geschreven door Aleike van de Venne...
http://www.awn-archeologie.nl/nieuws/tentoonstellingen.htm

NOaA NOaA
Het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap is ingedeeld in kringen en secties. Daarnaast zijn er nog diverse commissies en.is er bureau LGOG dat het geheel ondersteunt. Omdat LGOG zo kort mogelijk...
http://www.archeologie.net/avl_noaa.htm

Apeldoorn.nl | Archeologie Apeldoorn.nl | Archeologie
Archeologie in Apeldoorn. Archeologie is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling komen te staan. Niet alleen vanuit het publiek, maar ook vanuit de overheid. Deze belangstelling vanuit de overheid...
http://www.apeldoorn.nl/smartsite.dws?id=35555

Romeinse Katakomben Valkenburg - een bezoek aan de eeuwenoude Romeinse ... Romeinse Katakomben Valkenburg - een bezoek aan de eeuwenoude Romeinse ...
Na eeuwenlang in vergetelheid te zijn geraakt, werden in de zestiende eeuw, in de zachte tufsteenbodem van Rome, tientallen uit meerdere verdiepingen bestaande begraafplaatsen van de eerste christengemeente...
http://www.katakomben.nl/katakomben.html

oudcastricum, werkgroep oud-castricum opgravingen oudcastricum, werkgroep oud-castricum opgravingen
et verrichten van op Castricum en directe omgeving gericht onderzoek op historisch, genealogisch en archeologisch gebied. Het verzamelen, beschrijven en bewaren van voorwerpen, archieven, geschriften...
http://www.oudcastricum.com/Html files/opgravingen.htm

Opgravingen Opgravingen
Elk jaar publiceren archeologen nieuwe wetenswaardigheden over bijbelse plaatsen.Heel veel informatie over die plaatsen is door de talrijke aardbevingen verloren gegaan. (Zie ook bij Aardbevingen) Toch...
http://www.bijbelseplaatsen.nl/algemeen/Opgravingen.htm

ArcheoForum ArcheoForum
Archeoforum is een website over prehistorische archeologie. Het accent ligt vooral op steentijdonderzoek. Regelmatig verschijnen nieuwe artikelen die u kunt downloaden en printen. Wanneer u dat wenst, houden...
http://www.archeoforum.nl

Vereniging Ondernemers in Archeologie Vereniging Ondernemers in Archeologie
Website met een overzicht van professionele dienstverleners op het gebied van de archeologie.De VOiA is opgericht in 2001 om de belangen van de archeologische bedrijven in de ontluikende archeologische markt...
http://www.voia.nl

Convent van Gemeentelijk Archeologen Convent van Gemeentelijk Archeologen
Het Convent van Gemeentelijke Archeologen (CGA) is het overlegorgaan van alle gemeentelijke archeologen in Nederland. Het CGA behartigt de belangen van het archeologisch erfgoed in Nederlandse gemeenten...
http://www.gemeente-archeologen.nl/

Belangenvereniging van Academici in de Archeologie Belangenvereniging van Academici in de Archeologie
De website van de Belangenvereniging van Academici in de Archeologie. Het sectorinstituut Erfgoed Nederland is sinds 1 januari 2007 een feit. NCM, SNA, DIVA en Erfgoed Actueel zijn opgegaan in Erfgoed Nederland...
http://www.erfgoedhuis.nl

Rijksmuseum van Oudheden Rijksmuseum van Oudheden
Het Rijksmuseum van Oudheden, nationaal museum voor de archeologie. Het Rijksmuseum van Oudheden is het nationaal centrum voor archeologie waar jong en oud kan genieten van de beschavingen uit het oude Egypte...
http://www.rmo.nl/

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten is, in samenwerking met anderen, verantwoordelijk voor de zorg voor het Nederlandse erfgoed boven en onder de grond en onder water. Van het eerste...
http://www.archis.nl/

Stichting voor de Nederlandse Archeologie Stichting voor de Nederlandse Archeologie
De belangen van het archeologische erfgoed worden behartigd door de Stichting voor de Nederlandse Archeologie (SNA). De SNA fungeert als platform en als koepel voor het archeologische veld, dat heel divers...
http://www.sna.nl

ArcheoNieuws ArcheoNieuws
Actueel overzicht van nieuwsberichten op het gebied van Archeologie. Actueel Archeologisch Nieuws uit diverse landelijke en regionale kranten. archeo, archeologie, archeologisch, archeologische, archeoloog...
http://www.archeonieuws.nl